Bilder
Bilder från vårt senaste jobb. En fantastisk konsert med Järfälla Symfoniorkester. Bilder är tagna av Patrik på Kapol Engineering.
Bilderna finns i större format i denna ZIP. Klicka här.